کار و فناوری نهم

کار و فناوری پایه نهم – آموزش نرم افزار بریسکد

فیلم های آموزشی کاروفناوری پایه نهم

مدرس: مجید فقیهیعنوان: کار و فناوریپایه نهم – آموزش نرم افزار بریسکد دانلود نرم افزار بریسکد کاربرد ابزار کمک رسم snap جهت دانلود فیلم آموزشی اینجا را کلیک کنید. کاربرد ابزار دوران،برش،امتداد،مقیاس جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. کاربرد ابزار تقارن و آرایه(تکرار دورانی) جهت دانلود فیلم …

بیشتر بخوانید »