خانه / مدرسه مجازی / آموزش مجازی پایه هفتم / تفکر و سبک زندگی هفتم

تفکر و سبک زندگی هفتم

تفکر و سبک زندگی پایه هفتم – بخش ۴ درسهای ۳-۴ – تضاد و اختلاف نظرهای خود را چگونه مدیریت کنیم؟ – اضطراب چیست؟

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هفتم – بخش ۴ درسهای ۳-۴ – تضاد و اختلاف نظرهای خود را چگونه مدیریت کنیم؟ – اضطراب چیست؟ جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

تفکر و سبک زندگی پایه هفتم – بخش ۴ درسهای ۱-۲ – مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت – ارتباط با خانواده، همسایگان و معلمان چگونه است؟

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هفتم – بخش ۴ درسهای ۱-۲ – مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت – ارتباط با خانواده، همسایگان و معلمان چگونه است؟ جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

تفکر و سبک زندگی پایه هفتم – بخش ۳ درسهای ۱-۲-۳ – حکایت تربیت – راز تعادل – سراب

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هفتم – بخش ۳ درسهای ۱-۲-۳ – حکایت تربیت – راز تعادل – سراب جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

تفکر و سبک زندگی پایه هفتم – بخش ۲ درس ۶ – سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هفتم – بخش ۲ درس ۶ – سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟ جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

تفکر و سبک زندگی پایه هفتم – بخش ۲ درس ۵ – سبک زندگی چیست و عوامل مؤثّر بر آن کدام است؟

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هفتم – بخش ۲ درس ۵ – سبک زندگی چیست و عوامل مؤثّر بر آن کدام است؟ جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »