ادبیات فارسی هشتم

فیلم آموزشی ادبیات فارسی پایه هشتم فصل چهارم درس نهم – نوجوان باهوش،آشپززادۀ وزیر،گریۀ امیر

فیلم آموزشی ادبیات فارسی پایه هشتم

مدرس: فردوس معصومیعنوان: ادبیافت فارسیپایه هشتم فصل چهارم درس نهم – نوجوان باهوش،آشپززادۀ وزیر،گریۀ امیر جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »