خانه / مدرسه مجازی / آموزش مجازی پایه نهم

آموزش مجازی پایه نهم

فیلم آموزش نگارش پایه نهم درس دوم بخش اول – واژه ها را بشناسيم، گزينش كنيم و به كار بگيريم

فیلم های آموزشی نگارش پایه نهم

مدرس: اسماعیل یزدانیعنوان: نگارشپایه نهم درس دوم بخش اول – واژه ها را بشناسيم، گزينش كنيم و به كار بگيريم جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

کار و فناوری پایه نهم – آموزش نرم افزار بریسکد

فیلم های آموزشی کاروفناوری پایه نهم

مدرس: مجید فقیهیعنوان: کار و فناوریپایه نهم – آموزش نرم افزار بریسکد دانلود نرم افزار بریسکد کاربرد ابزار کمک رسم snap جهت دانلود فیلم آموزشی اینجا را کلیک کنید. کاربرد ابزار دوران،برش،امتداد،مقیاس جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. کاربرد ابزار تقارن و آرایه(تکرار دورانی) جهت دانلود فیلم …

بیشتر بخوانید »