ادبیات فارسی هفتم

فیلم آموزشی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل سوم درس نهم – نصیحت امام (قُدِّسَ سِرُّهُ)، شوق خواندن

فیلم های آموزشی ادبیات فارسی پایه هفتم

مدرس: فردوس معصومیعنوان: ادبیافت فارسیپایه هفتم فصل سوم درس نهم – نصیحت امام (قُدِّسَ سِرُّهُ)، شوق خواندن جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل دوم درس چهارم – با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن

فیلم های آموزشی ادبیات فارسی پایه هفتم

مدرس: فردوس معصومیعنوان: ادبیافت فارسیپایه هفتم فصل دوم درس چهارم – با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »