فرهنگ و هنر هفتم

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه های هفتم،هشتم، نهم – مقدمات خوشنویسی جلسه دوم

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم

مدرس: کوروش پوربخشعنوان: فرهنگ و هنرپایه های هفتم،هشتم، نهم – مقدمات خوشنویسی جلسه دوم جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم بخش ۲ فصل ۱ – آشنایی با اصطلاحات و ابزارهای خوشنویسی

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم

مدرس: کوروش پوربخشعنوان: فرهنگ و هنرپایه هفتم بخش ۲ فصل ۱ – آشنایی با اصطلاحات و ابزارهای خوشنویسی جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم فصل ۳ درس ۲ , ۳ , ۴ – دوربین های تمام خودکار – نقطه تاکید – نور

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم

مدرس: کوروش پوربخشعنوان: فرهنگ و هنرپایه هفتم فصل ۳ درس ۲ , ۳ , ۴ – دوربین های تمام خودکار – نقطه تاکید – نور جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »