فرهنگ و هنر هفتم

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم هنر های سنتی

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم

مدرس: کوروش پوربخشعنوان: فرهنگ و هنرپایه هفتم بخش ۲ فصل ۱ – آشنایی با اصطلاحات درس اول جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. درس دوم جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. درس سوم جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. درس چهارم …

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه های هفتم،هشتم، نهم – مقدمات خوشنویسی جلسه دوم

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم

مدرس: کوروش پوربخشعنوان: فرهنگ و هنرپایه های هفتم،هشتم، نهم – مقدمات خوشنویسی جلسه دوم جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم بخش ۲ فصل ۱ – آشنایی با اصطلاحات و ابزارهای خوشنویسی

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم

مدرس: کوروش پوربخشعنوان: فرهنگ و هنرپایه هفتم بخش ۲ فصل ۱ – آشنایی با اصطلاحات و ابزارهای خوشنویسی جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم فصل ۳ درس ۲ , ۳ , ۴ – دوربین های تمام خودکار – نقطه تاکید – نور

فیلم آموزشی فرهنگ و هنر پایه هفتم

مدرس: کوروش پوربخشعنوان: فرهنگ و هنرپایه هفتم فصل ۳ درس ۲ , ۳ , ۴ – دوربین های تمام خودکار – نقطه تاکید – نور جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »