ادبیات فارسی نهم

فیلم آموزشی ادبیات فارسی پایه نهم – نیایش

فیلم آموزشی ادبیات فارسی پایه نهم

مدرس: اسماعیل یزدانیعنوان: ادبیافت فارسیپایه نهم – نیایش جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی ادبیات فارسی پایه نهم درس ۱۷ – روانخوانی دو نقاش

فیلم آموزشی ادبیات فارسی پایه نهم

مدرس: اسماعیل یزدانیعنوان: ادبیافت فارسیپایه نهم درس ۱۷ – روانخوانی دو نقاش جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی ادبیات فارسی پایه نهم درس ۱۷ – شازده كوچولو

دانلود فیلم آموزشی ادبیات فارسی پایه نهم

مدرس: اسماعیل یزدانیعنوان: ادبیافت فارسیپایه نهم درس ۱۷ – شازده كوچولو مقدمه جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. بخش اول جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. بخش دوم جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. بخش سوم جهت دانلود فیلم های آموزشی …

بیشتر بخوانید »