خانه / مدرسه مجازی / آموزش مجازی پایه هفتم / مطالعات اجتماعی هفتم

مطالعات اجتماعی هفتم

فیلم آموزشی مطالعات اجتماعی پایه هفتم درس ۲۰ – امپراتوری های ایران باستان چگونه کشور را اداره م یکردند؟

فیلم های آموزشی مطالعات اجتماعی پایه هفتم

مدرس: حامدیعنوان: مطالعات اجتماعیپایه هفتم درس ۲۰ – امپراتوری های ایران باستان چگونه کشور را اداره م یکردند؟ جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی مطالعات اجتماعی پایه هفتم درس ۱۹ – آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند درایران

فیلم های آموزشی مطالعات اجتماعی پایه هفتم

مدرس: حامدیعنوان: مطالعات اجتماعیپایه هفتم درس ۱۹ – آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند درایران جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »