خانه / مدرسه مجازی / آموزش مجازی پایه هشتم / تفکر و سبک زندگی هشتم

تفکر و سبک زندگی هشتم

تفکر و سبک زندگی پایه هشتم – بخش ۵ درس ۳ و ۴ – پدر و پسر اولیه – تخیل یا …

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هشتم – بخش ۵ درس ۳ و ۴ – پدر و پسر اولیه – تخیل یا … جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

تفکر و سبک زندگی پایه هشتم – بخش ۴ درس ۱ و ۲ – رفتار پر خطر چیست؟ – مهارت افزایش عزّت نفس

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هشتم – بخش ۴ درس ۱ و ۲ – رفتار پر خطر چیست؟ – مهارت افزایش عزّت نفس جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

تفکر و سبک زندگی پایه هشتم – بخش ۲ درس ۳ – رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هشتم – بخش ۲ درس ۴ مهار نفس (خویشتن داری) چیست؟ جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »