خانه / مدرسه مجازی / آموزش مجازی پایه هشتم / تفکر و سبک زندگی هشتم

تفکر و سبک زندگی هشتم

تفکر و سبک زندگی پایه هشتم – مهارت تصمیم گیری – آداب و مهارت های سفر کردن – آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هشتم – مهارت تصمیم گیری – آداب و مهارت های سفر کردن – آداب و مهارت های بازدیدهای علمی و سفرهای اردویی جهت دانلود فایل آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

تفکر و سبک زندگی پایه هشتم – چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم؟ – ارزشها و معیارهای رفتاری

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هشتم – چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم؟ – ارزشها و معیارهای رفتاری ارزشها و معیارهای رفتاری جهت دانلود فایل آموزشی اینجا را کلیک کنید. چرا باید به همدیگر احترام بگذاریم؟ جهت دانلود فایل آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

تفکر و سبک زندگی پایه هشتم – بخش ۵ درس ۳ و ۴ – پدر و پسر اولیه – تخیل یا …

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هشتم – بخش ۵ درس ۳ و ۴ – پدر و پسر اولیه – تخیل یا … جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

تفکر و سبک زندگی پایه هشتم – بخش ۴ درس ۱ و ۲ – رفتار پر خطر چیست؟ – مهارت افزایش عزّت نفس

فیلم آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

مدرس: محمدحسن حسن زاده فومنیعنوان: تفکر و سبک زندگیپایه هشتم – بخش ۴ درس ۱ و ۲ – رفتار پر خطر چیست؟ – مهارت افزایش عزّت نفس جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »