علوم هشتم

مطالب تکمیلی علوم پایه هشتم – فصل ۸ و ۹

دانلود فیلم های آموزشی علوم پایه هشتم

مدرس: خالق قربانیعنوان: علومپایه هشتم – فصل ۸ و ۹ جهت دانلود فیلم آموزشی اینجا را کلیک کنید. جهت دانلود جزوه آموزشی هنگام درس اینجا را کلیک کنید. جهت دانلود حل سوالات فصل ۸ اینجا را کلیک کنید. جهت دانلود حل سوالات فصل ۹ اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »

فیلم آموزشی علوم پایه هشتم فصل هفتم – الفبای زیست فناوری

دانلود فیلم های آموزشی علوم پایه هشتم

مدرس: خالق قربانیعنوان: علومپایه هشتم فصل هفتم – الفبای زیست فناوری جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. جهت دانلود جزوه آموزشی اینجا را کلیک کنید. استخراج DNA در آشپزخانه! انسولین توسط باکتریها تقسیم

بیشتر بخوانید »