نگارش هشتم

فیلم آموزشی نگارش پایه هشتم درس ۸ – دگرگونه ببینیم و گونه گون بنویسیم

فیلم های آموزشی نگارش هشتم

مدرس: اسماعیل یزدانیعنوان: نگارشپایه هشتم درس ۷ بخش ۲ – با جانشین سازی، راحت مقدمه جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. بخش اول جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید. بخش دوم جهت دانلود فیلم های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید »